Bergen, 30. Januar 2020

Fotspor, inkludert redigeringsverktøyet, mobilapplikasjon og lagra vandringar, vert dessverre tatt ned i siste kvartal 2020. Dette på grunn av utfordringar knytta til lagring av brukargenerert innhald og av omsyn til personvern.

Brukarar som har lagra vandringar med innhald dei vil ta vare på, vert oppmoda om å laste ned kopi av eige materiale.

Vi arbeider med å få på plass ein ny og betre versjon av Fotspor.

Vi vil takke brukarane av Fotspor for mange fine vandringar.

Har du spørsmål eller innspel, send e-post til post@fotspor.mobi