Personvern

De mest stilte spørsmålene om bruk av Fotspor.  

Generelt

Personvernerklæring for Fotspor Fotspor består av to deler: dette nettstedet med forfatterverktøy og en egen app som er tilgjengelig via Google Play og App Store. Det finnes en egen personvernerklæring til hver. 

 Personvernerklæring for Fotspor nettsted med forfatterverktøy: 

 1. Hva er en personvernerklæring?
En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan opplysningene behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har som registrert, og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, m.m. 

 2. Behandlingsansvarlig
Fotspor Mobi AS er behandlingsansvarlig når vi behandler personopplysninger om deg.

3. Formål og rettslig grunnlag
3.1 Formål:
Personopplysningene benyttes primært for å håndtere og kommunisere med deg om din bruk av Fotspor. Dette innebærer å opprette og håndtere brukerkonto og å kunne kommunisere med deg i forbindelse med driftsmeldinger.

3.2 Rettslig grunnlag:
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a).

4. Behandling av personopplysninger
4.1 Opplysninger som blir samlet inn om deg: Når du oppretter en brukerkonto ber vi om din e-postadresse og et valgfritt brukernavn. Du må også velge et passord som du bruker for pålogging senere. Dette passordet er kryptert og kan ikke leses av andre.

4.2 Hvordan behandles personopplysningen:  Kun ansatte i Fotspor Mobi AS med et tjenstlig behov har tilgang til dine personopplysninger og vil behandle disse. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

4.3 Oppbevaring av personopplysninger Fotspor leier webhotell og server hos Webhuset AS og er underlagt deres tjenesteavtale.

5. Dine rettigheter
Du har rettigheter til informasjon, innsyn, retting, begrensning av behandling, sletting, og å protestere mot behandlingen. Du kan kontakte oss for å utøve dine rettigheter eller om du har spørsmål.

6. Kontaktinformasjon
6.1 Behandlingsansvarlig:
Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter eller har spørsmål til denne erklæringen, kan du kontakte oss: kontakt@fotspor.mobi.
    

Personvernerklæring for Fotspor Mobilapplikasjon

Ansvar:
Fotspor Mobi AS er ansvarlig behandlingsansvarlig for innhenting og bruk av personopplysningene som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av Fotspor-appen. Fotspor leier webhotell og server hos Webhuset AS, og er underlagt deres tjenesteavtale. Mapbox er databehandler og leverandør av kartmotor og kartdata. Ved nedlasting av innhold i appen for bruk uten nett, blir kartdata hentet fra Mapbox. 

Tredjepartstjenester
Mapbox Vi bruker tjenesten Mapbox for å vise kartdata i appen. Når du ser på et kart, blir din IP-adresse lagret hos Mapbox. Noen metadata blir sendt til Mapbox når deres programvare er i bruk, for å opprettholde og videreutvikle Mapbox sine tjenester, for eksempel:

Data om enheten:Operativsystem, modellnavn, merke og formfaktor Versjonsnummer av Mapbox programvare Feilanalyser kan bli sendt til Mapbox for å forbedre stabilitet og kvalitet til Mapbox programvaren. IP-adressen blir sendt til Mapbox for å forstå bruken av og forbedre Mapbox sine tjenester.

Vimeo: Fotspor laster ned videomateriale fra Vimeo API via en nøkkel som identifiserer Fotspor Mobi AS sin Vimeo-konto. Ingen persondata bortsett fra IP-adresse blir overført i forbindelse med dette.

Lokasjonsdata: Fotspor bruker lokasjonsdata (GPS) for å plassere brukeren i et kart og for å avgjøre hvilket innhold som skal presenteres. Disse dataene brukes bare lokalt og blir ikke videreformidlet eller lagret, verken lokalt på telefonen eller på annen måte.

Personvernkontakt hos Fotspor Mobi AS
Fotspor Mobi AS har ikke et dedikert personvernombud, men vi er fortsatt forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og ivareta ditt personvern. Hvis du har spørsmål om vår bruk av dine personopplysninger eller dine rettigheter knyttet til personvern, kan du kontakte vår personvernansvarlige. Vi er opptatt av å håndtere alle henvendelser om personvern på en åpen, effektiv og riktig måte. Kontakt oss via e-post på kontakt@fotspor.mobi. for alle forespørsler eller bekymringer relatert til personopplysningene dine.