Kommersiell bruk av Fotspor

Retningslinjer for kommersiell bruk

Generelle retningslinjer

FotsporTech AS har spesifikke retningslinjer for kommersiell bruk av Fotspor. Uten en nærmere avtale eller kontrakt, er det ikke tillatt å bruke Fotspor i kommersiell sammenheng. Kommersiell bruk innebærer at Fotspor brukes som verktøy for videresalg av tjenester som deretter selges videre som en del av en annen tjeneste. Dette gjelder både for gratisversjonen av Fotspor (Basic) og betalingsversjonen av Fotspor (Premium).


Skreddersydde løsninger for kommersiell bruk 

For å benytte Fotspor kommersielt må vi inngå en avtale med kunden. Dette gjør det mulig for oss å skreddersy en løsning som best mulig møter kundens behov, samtidig som det sikrer at bruken er i samsvar med våre retningslinjer. Vi oppfordrer interesserte parter til å kontakte oss for å diskutere kommersiell bruk av Fotspor og for å inngå en passende avtale. Vår målsetting er å skape en samarbeidsmodell som gir kunden optimale fordeler ved bruk av Fotspor som verktøy. Ta kontakt med oss for mer informasjon og for å påbegynne en dialog om kommersielle muligheter.

Kontakt salg: salg@fotspor.mobi