Personvernerklæring

Personvernerklæring for Fotspor Editor og Fotspor App:

Generelt

Høgskulen på Vestlandet er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av Fotspor sine tjenester. Denne personvernerklæringen er delt inn i to seksjoner: en for nettstedet med forfatterverktøy og en for mobilapplikasjonen.

Personvernerklæring for Fotspor Nettsted med Forfatterverktøy

Hva er en personvernerklæring?

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan opplysningene behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har som registrert, og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, m.m.

Behandlingsansvarlig

Høgskulen på Vestlandet er behandlingsansvarlig når vi behandler personopplysninger om deg.

Formål og rettslig grunnlag

Formål: Personopplysningene benyttes primært for å håndtere og kommunisere med deg om din bruk av Fotspor. Dette innebærer å opprette og håndtere brukerkonto og å kunne kommunisere med deg i forbindelse med driftsmeldinger.

Rettslig grunnlag: Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a).

Behandling av personopplysninger

Opplysninger som blir samlet inn om deg: Når du oppretter en brukerkonto ber vi om din e-postadresse og et valgfritt brukernavn. Du må også velge et passord som du bruker for pålogging senere. Dette passordet er kryptert og kan ikke leses av andre.

Hvordan behandles personopplysningene: Kun ansatte i Høgskulen på Vestlandet med et tjenstlig behov har tilgang til dine personopplysninger og vil behandle disse. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Oppbevaring av personopplysninger: Fotspor leier webhotell og server hos Webhuset AS og er underlagt deres tjenesteavtale.

Dine rettigheter

Du har rettigheter til informasjon, innsyn, retting, begrensning av behandling, sletting, og å protestere mot behandlingen. Du kan kontakte oss for å utøve dine rettigheter eller om du har spørsmål.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig: Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter eller har spørsmål til denne erklæringen, kan du kontakte oss: kontakt@fotspor.mobi.

Personvernerklæring for Fotspor Mobilapplikasjon

Innledning

Høgskulen på Vestlandet er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysningene som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av Fotspor-appen. Høgskulen på Vestlandet leier webhotell og server hos Webhuset AS, og er underlagt deres tjenesteavtale.

Behandling av personopplysninger

Tredjepartstjenester:

Here Maps og OpenStreetMap

Vi bruker Here Maps og OpenStreetMap for å vise kartdata i appen. Når du ser på et kart, kan din IP-adresse og enkelte metadata bli lagret hos Here Maps og OpenStreetMap for å opprettholde og videreutvikle tjenestene deres. Dette inkluderer:

Les mer om deres personvernpraksiser her:

Vimeo

Fotspor laster ned videomateriale fra Vimeo API via en nøkkel som identifiserer Høgskulen på Vestlandet sin Vimeo-konto. Ingen persondata bortsett fra IP-adresse blir overført i forbindelse med dette. Les mer om Vimeos personvernerklæring.

Firebase

Fotspor bruker Firebase til databaser. Firebase kan samle inn og lagre informasjon som IP-adresser og enhetsdata for å kunne tilby sine tjenester. Mer informasjon om hvordan Firebase håndterer personopplysninger finner du i Firebase sin personvernerklæring.

Brukergenerert innhold og delingskoder

Fotspor lar brukere opprette, dele og laste ned brukergenerert innhold via Fotspor Editor. Dette innholdet kan deles og lastes ned til appen ved hjelp av delingskoder. Når du laster ned brukergenerert innhold:

Logging av besøkte ruter

Besøkte ruter loggføres i appen og lagres kun lokalt på din egen enhet. Loggen inkluderer informasjon om når ruten sist ble brukt, rutens navn, delingskode og rutens lokasjon. Denne informasjonen brukes kun for å gi deg en bedre brukeropplevelse og er ikke tilgjengelig for oss eller noen tredjepart.

Lagring av nedlastede ruter

Nedlastede ruter lagres lokalt på din egen enhet sammen med datoen for nedlastning. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for deg og brukes for å gi deg tilgang til ruter uten behov for nettverkstilgang.

Lokasjonsdata

Fotspor bruker lokasjonsdata (GPS) for å plassere brukeren i et kart og for å avgjøre hvilket innhold som skal presenteres. Disse dataene brukes kun lokalt og blir ikke videreformidlet eller lagret, verken lokalt på telefonen eller på annen måte.

Lenker til andre nettsteder

Ruter kan inneholde lenker til andre nettsteder. Vi har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlige for, innholdet eller personvernpraksisene på disse nettstedene. Når du besøker disse nettstedene, gjelder deres personvernserklæringer, og de kan lagre informasjon om din enhet.

Dine rettigheter

Du har rett til informasjon, innsyn, retting, begrensning av behandling, sletting, og å protestere mot behandlingen. Du kan kontakte oss for å utøve dine rettigheter eller om du har spørsmål.

Kontaktinformasjon

Høgskulen på Vestlandet har ikke et dedikert personvernombud, men vi er fortsatt forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og ivareta ditt personvern. Hvis du har spørsmål om vår bruk av dine personopplysninger eller dine rettigheter knyttet til personvern, kan du kontakte vår personvernansvarlige. Vi er opptatt av å håndtere alle henvendelser om personvern på en åpen, effektiv og riktig måte.

Kontakt oss via e-post på kontakt@fotspor.mobi for alle forespørsler eller bekymringer relatert til personopplysningene dine.

.